Zonta Says No to Violence

Geweld tegen vrouwen en meisjes is één van de meest algemene schendingen van de mensenrechten en een wereldwijd probleem.

Het kent geen nationale of culturele barrières en  treft miljoenen vrouwen en meisjes in vredestijd en in conflicten. Het omvat fysiek en seksueel geweld en praktijken zoals verkrachting, genitale verminking en mensenhandel. Geweld tegen vrouwen en meisjes bedreigt landen, remt de economische vooruitgang en verhindert dat vrouwen een bijdrage kunnen leveren aan hun gemeenschap en een beter leven creëren voor zichzelf en hun gezinnen.

Orange your city/ Orange your world
25 november-10 december

Concrete cijfers zeggen genoeg; In de coronaperiode is een toename van huiselijk geweld vastgesteld.

Het afgelopen jaar werd de hulplijn 1712 gemiddeld 170 keer per maand gecontacteerd door slachtoffers van partnergeweld. Dat is een stijging van 79 procent in vergelijking met het jaar voordien.

Beschikbare hulplijnen zoals het nummer 1712 voor alle vormen van geweld en de Zorgcentra na Seksueel geweld zijn nog te weinig bekend.

Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ziet in de cijfers ook dat getuigen vaak advies vragen aan 1712 maar dat daders hier geen hulp zoeken.

"Zonta Says NO to Violence Against Women” is een bewustwordingscampagne van Zonta International om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en meisjes, veraf en dichtbij

.

De actie loopt van 25 november tot 10 december. 16 dagen van activisme tegen geweld op vrouwen, als antwoord op de oproep van de Verenigde Naties in 1991 om iets tegen het geweld te doen.

Zonta O Forty (53 van 57).jpg

Zonta Brugge wil zijn steentje bijdragen om zoveel mogelijk gebouwen Oranje te kleuren, zodat we helpen om geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken